CE-markering
Waarom kiezen voor CE-gemarkerde ramen:

Bij VAN DE PUTTE wordt er naar gestreefd, ramen en deuren te fabriceren die voldoen aan de voorgeschreven prestatie-eisen.

Wat houdt CE-markering nu in:

CE-markering voor alle ramen en deuren
Vanaf 1 februari 2010 dienen alle ramen en deuren die in de landen van de Europese Unie op de markt worden gebracht, voorzien te zijn van een CE-merkteken. Bepaalde prestatie-eisen zullen moeten aangetoond worden volgens de richtlijnen van de Europese norm NBN EN 14351-1 die omgezet werd in een Belgische norm.

Databank met proefresultaten
De prestatie-eisen die voor schrijnwerk gevraagd worden, gaan verder dan het strikt wettelijke kader van de CE-markering. 
In toepassing van EN 14351-1 zullen ramen en deuren, aangeboden op de Belgische markt, moeten voldoen aan prestatiewaarden voor volgende technische kenmerken:

- waterdichtheid
- luchtdichtheid
- windlast
- thermische prestaties
- akoestische prestaties
- bedieningskrachten
- Verkeerd gebruik
- Gevaarlijke stoffen